The Two Bohemians, Goran Gatarić

The Two Bohemians, Goran Gatarić, oil on canvas

The Two Bohemians, 47×70, oil on canvas