Nasleđe

Značajan deo ovih umetničkih radova predstavljaju slike sa istorijskim i religioznim motivima. Scene iz Biblije, sveci, te poznati likovi i trenuci iz srpske istorije obeležavaju ovaj deo Gatarićevog umentičkog opusa. Duhovna atmosfera, religiozna mistika i ponekad zbunjujuća apstrakcija jesu na neki način karakteristični za ove umetničke radove.

Na većini slika sa istorijskim motivima, Gatarić prikazuje drevnu i beskonačnu borbu između dobra i zla, svetlosti i tame. Ovi trenuci su uglavnom skriveni među bojama na platnu i praćeni glavnom pričom, njenim dominantnim motivima i protagonistima.

Takođe, Gatarić teži da kombinuje religiozne narative sa apstrakcijom. Fokusna tačka u ovim umetničkim radovima je uglavnom propraćena raznovrsnim dramatičnim momentima. Uz senkovite objekte i nežne pokrete kičicom, slikar stvara jedinstvene priče o čoveku, Bogu i duhovnom odnosu koji postoji između. Priče koje ne poznaju kraj.

[foogallery id=”1342″]